Közgyűlési határozat

1/2007 02. 17. sz. határozat: alapszabály 1. sz. mellékletének III./15. a, b és a IV. 1.2 pontja hatályon kívül helyezve.

2/2007 02.17. sz. határozat: alapszabály V 1. pont szöveg módosítása, szúnyogirtás helyett gyérítés.

3/2007 02.17. sz. határozat: vízminőség javítására, szúnyog gyérítése megszavazott közös költség: 5.000 Ft, ami minden telektulajdonost terhel.

4/2007 02.17. sz. határozat: útjavítással kapcsolatos feladatokat az egyesület magára vállalja.

5/2007 02.17. sz. határozat: alapszabály 1.sz. mellékletének módosítása elfogadta a 2. sz. horgászrend mellékletet és a 3.-as sz. házirend mellékletet.

6/2007 02.17. sz. határozat: hatályon kívül helyezve az átadott horgászati jog lehetősége, helyette a kedvezményezett horgász megjelölése került elfogadásra.

7/2007 02.17. sz. határozat: telek eladása esetén a vízhasználati jog az új tulajdonost abban az esetben illeti meg, amennyiben a korábbi tulajdonos ezt megfizette.

8/2007 02.17. sz. határozat: telek eladás esetén a régi telektulajdonos tagsága a tárgy év utolsó napjával megszűnik.

1/2008 02.23. sz. határozat: Azon telektulajdonosok és horgászok, akik 2007. 01.hó 01.-től nem, ill. részben fizették meg a közös költséget nem válthatnak éves területi engedélyt és nem jelölhetnek kedvezményezett horgászt sem, míg tartozásukat nem rendezik.

2/2008 02.23. sz. határozat: Az egyszeri vízhasználati hozzájárulás összege 2008. 02. 24.-től 100.000 Ft-ra, azaz százezer forintra módosul. (Csak új belépők esetében.)

3/2008 02.23. sz. határozat: Halasítási ütemterv 2008. 04. 01-től módosul. Telepítésre kerülő halfajok:kétnyaras ponty 5q háromnyaras ponty 25q süllő 3q

4/2008 02.23. sz. határozat: A haltelepítések időpontját az egyesület vezetősége nem hirdeti meg előre.

1/2009 02.27. sz. határozat: Elnökségi beszámoló és a 2010. évre vonatkozó költségvetési terv elfogadása.

2/2009 02.27.sz határozat: Bizottsági beszámolók elfogadásra kerültek

1/2011 02.19. sz. határozat: Elnökségi beszámoló és a 2011. évre vonatkozó költségvetési terv elfogadásra került.

2/2011 02.19. sz. határozat: Bizottsági beszámolók elfogadásra kerültek

3/2011 02.19. sz. határozat: A felügyelő bizottság elnökének kezdeményezésére került elfogadásra. A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a felszólítás ellenére is gondozatlanul hagyott telkek tulajdonosaival szemben az önkormányzat felé intézkedjen annak érdekében, hogy az tegye meg a szükséges lépéseket a tulajdonosokkal szemben.