Horgászrend

Alapszabály 2 sz. melléklete (2007.02.17. sz. közgyűlési határozat)
 1. Horgászattal kapcsolatos szabályok:
  1. Horgászni az jogosult a Sóczózugban akinek állami horgászjegye és területi engedélye van. Ez a rendelkezés mindenkire vonatkozik: - házastársra, más családtagra és a vendégre is
  2. Éves engedély annak az egyesületi tagnak adható akinek az egyesülettel szemben nincs lejárt idejű rendezetlen anyagi tartozása és az előző évi fogási naplót a megadott határidőig leadta
  3. Szabálysértés miatt bevonásra került és elveszett területi engedély nem pótolható, csak újabb engedély kiváltásával
  4. A tilalmi idő, az egy időben használt horgászbotok ill. horgok száma, fogási napló vezetése, mennyiségi és méret korlátozás az (törpeharcsa korlátlan mennyiségben fogható ) Országos Horgászrenddel megegyező
  5. Az Országos Horgászrendtől való időszakos eltérés jogát az egyesület fenntartja, ezt alkalmanként meghirdeti
  6. A horgot a horgászhelyre behordással, behúzással illetve bármilyen más módon is be lehet juttatni
  7. A horgász a bevetett készségtől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson
  8. Méretkorlátozással védett halfajokat kifogásuk után azonnal, vagyis a horgászat folytatása előtt a fogási naplóba be kell jegyezni
  9. A szabad vízparton (nem magán tulajdonban lévő területen) az jogosult horgászni, aki korábban érkezett. Foglalt hely nincs
  10.  Minden horgász köteles úgy horgászni, hogy a többi horgásztársát semmilyen módon ne zavarja
  11. A Sóczózug vízterületén csak horgászbottal szabad horgászatot folytatni. Minden más eszköz használata tilos
  12. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét folyamatosan megvilágítani, de nem erős, másokat nem zavaró fénnyel
  13. Tilos a vízi- és vízparti növényzet csonkítása illetve irtása
  14. A vízminőség védelme érdekében tilos olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja (pl. mérgez, oxigént von el, a fenéken erjed, rothad, stb.)
  15. A horgászatkor használt karót, bóját a horgászat befejeztével a vízből el kell távolítani
  16. A horgász a horgászat befejeztével köteles a szemetet magával vinni illetve a szeméttárolóba helyezni
  17. Jégen a horgász saját felelősségére tartózkodhat. A kivágott léket köteles szembetűnően megjelölni
 2. Vizijárművekre vonatkozó szabályozás:
  1. Csónakot elhelyezni, tárolni csak a telektulajdonosnak illetve annak engedélyével lehet
  2. A csónak tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége, és műszaki állapota a vizirendészeti előírásoknak megfeleljen
  3. A csónak vezetője köteles mindenkor a hajózási szabályzat rendelkezései szerint vezetni a vizijárművet
  4. A csónakkal kellő távolságra kell elhaladni a parttól, horgászhelytől, csónakban horgászótól, és a fürdőzőktől
 3. Vízparton és közelében tartózkodás etikai szabályai
  1. A vízparton tartózkodás etikai szabályai azok az emberi, magatartásbeli normák, amelyeket a kultúrált ember megad másoknak és elvár másoktól
  2. A kultúrát emberhez méltó magatartás érdekben kerülje a kiabálást, hangoskodást, hangos rádiózást és zenehallgatást, hogy mindenki számára biztosított legyen a szabadidő zavartalan eltöltése
  3. Ezen házi- és horgászrendet a 2007. évi közgyűlés elfogadta, így minden Sóczózugi horgász számára kötelező érvényű
  4. A vendéghorgászok- üdülővendégek részére a helyi házi és horgászrend megismertetése a tulajdonos kötelessége
  5. Ez a házirend a módosított alapszabály 2.számú mellékletét képezi. Az alapszabállyal és a mellékletekkel együtt érvényes

Gyomaendrőd, 2007.02.17.
Az elnökség nevében: Dr. Vass György elnök sk.