Horgászrend

Alapszabály 2 sz. melléklete (2007.02.17. sz. közgyűlési határozat)

Sóczózugi holtág horgászrendje

Alapszabály 2 sz. melléklete (2007.02.17. sz. közgyűlési határozat)

I. Horgászattal kapcsolatos szabályok:
1. Horgászni az jogosult a Sóczózugban akinek tárgy évre érvényes állami horgászjegye és területi engedélye van. Ez a rendelkezés mindenkire vonatkozik: - házastársra, más családtagra és a vendégre is.
2. Éves engedély annak az egyesületi tagnak adható, akinek az egyesülettel szemben nincs lejárt idejű rendezetlen anyagi tartozása és az előző évi fogási naplót a megadott határidőig leadta.
3. Szabálysértés miatt bevonásra került és elveszett területi engedély nem pótolható, csak újabb engedély kiváltásával.
4. A tilalmi idő, az egy időben használt horgászbotok, ill. horgok száma, fogási napló vezetése, mennyiségi és méret korlátozás az (törpeharcsa korlátlan mennyiségben fogható) Országos Horgászrenddel megegyező.
5. Az Országos Horgászrendtől való időszakos eltérés jogát az egyesület fenntartja, ezt alkalmanként meghirdeti.
6. A horgot a horgászhelyre behordással, behúzással ill.etetőhajóval is megengedett bejuttatni.
7. A horgász a bevetett készségtől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson.
8. Méretkorlátozással védett halfajokat kifogásuk után azonnal, vagyis a horgászat folytatása előtt a fogási naplóba be kell jegyezni.
9. A szabad vízparton az jogosult horgászni, aki korábban érkezett. Magántulajdonban lévő vízparton és annak stégjén csak a tulajdonos engedélyével megengedett!
10. Minden horgász köteles úgy horgászni, hogy a többi horgásztársát semmilyen módon ne zavarja.
11. A Sóczózug vízterületén csak horgászbottal szabad horgászatot folytatni. Minden más eszköz használata tilos. A drótelőke, hármas horog és a vágóhorog használata megengedett.
12. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét folyamatosan megvilágítani, de nem erős, másokat nem zavaró fénnyel.
13. Tilos a vízi- és vízparti növényzet csonkítása illetve irtása.
14. A vízminőség védelme érdekében tilos olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja (pl. mérgez, oxigént von el, a fenéken erjed, rothad).
15. A horgászatkor használt karót, bóját a horgászat befejeztével a vízből el kell távolítani.
16. A horgász a horgászat befejeztével köteles a szemetet magával vinni illetve a szeméttárolóba helyezni.
17. Jégen a horgász saját felelősségére tartózkodhat. A kivágott léket köteles szembetűnően megjelölni.
II. Vizijárművekre vonatkozó szabályozás:
1. Csónakot elhelyezni, tárolni csak a telektulajdonosnak illetve annak engedélyével lehet.
2. A csónak tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége, és műszaki állapota a vízirendészeti előírásoknak megfeleljen és a telekhez tartozó csónak helyrajzi számmal legyen ellátva.
3. A csónak vezetője köteles mindenkor a hajózási szabályzat rendelkezései szerint vezetni a vízijárművet.
4. A csónakkal kellő távolságra kell elhaladni a parttól, horgászhelytől, csónakban horgászótól, és a fürdőzőktől.
III. Vízparton és közelében tartózkodás etikai szabályai:
1.A vízparton tartózkodás etikai szabályai azok az emberi, magatartásbeli normák, amelyeket a kultúrált ember megad másoknak és elvár másoktól.
2. A kultúrát emberhez méltó magatartás érdekben kerülje a kiabálást, hangoskodást, hangos rádiózást és zenehallgatást, hogy mindenki számára biztosított legyen a szabadidő zavartalan eltöltése.
3. Ezen házi- és horgászrendet a 2007. évi közgyűlés elfogadta, így minden Sóczózugi horgász, telek tulajdonos és vendég számára kötelező érvényű.
4. A vendéghorgászok- üdülővendégek részére a helyi házi és horgászrend megismertetése a tulajdonos kötelessége.
5. Robbanómotoros csónakmotor használata tilos! Ez alól kivétel az egyesület által üzemeltetett csónak!

Gyomaendrőd, 2007.02.17.

Egyesület vezetősége.