Alapszabály 1sz. módosított melléklete.

A Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Alapszabálynak 1sz. módosított melléklete.

A vastagon szedett módosításokat a 2007. 02. 17-ei közgyűlés hagyta jóvá.

I. Előzmények:

A melléklet megalkotása azért vált szükségessé, mert az Egyesület 2035 évig megkapta a holtág horgászati kezelői jogát a Gyomaendrődi Önkormányzattól. A melléklet tartalmazza mindazokat a jogokat, kötelességeket, kötelezettségeket, amelyek az új helyzethez kapcsolódnak.

 

II. A holtág és környezetének jogi helyzete.

1. A Sóczózugi holtág a Gyomaendrődi Önkormányzat tulajdonában van, horgászati kezelői jogát 15év időtartamra a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület /továbbiakban: Egyesület/ gyakorolja.
2. A holtág és környezete természetvédelmi terület.
3. Az Egyesület, mint bejegyzett civil szervezet végzi az Alapszabályban rögzített feladatait, és gyakorolja a horgászati kezelői jogokat.
4.A telektulajdonosok azon tagjai, akik hozzájárultak a holtág kezelésébe vételéhez szükséges pénzösszeggel, jogosultak az Alapszabályban rögzített jogaikon túl kedvezményes horgász területi jegyet válltani, s azzal a holtágon horgászni a helyi és az országos horgászrend előírásainak betartásával. Telek eladása esetén a vízhasználati jog az új tulajdonost abban az esetben illeti meg, amennyiben a korábbi tulajdonos ezt már megfizette. A régi telektulajdonos tagsága a tárgy év utolsó napjával megszűnik.
5.A holtág partja nagyrészt magántulajdonú terület, kisebb részt Vízügyi és Önkormányzati terület.

III. A holtág és közvetlen környezetének használata:

1. A holtág elsősorban HORGÁSZVÍZ. Minden más tevékenységnél ez veendő figyelembe.
2. Továbbiakban üdülést, kikapcsolódást, pihenést szolgáló üdülő övezet.
3.Kertészkedéshez, konyhakerti növénytermeléshez használt terület. Minden tevékenységi forma működésénél a harmonikus egység megteremtését kell szemelőt tartani.
4. Csónakok és más vízi járművek használata:
a./ A holtágon csak az Egyesület által nyilvántartásba vett, helyrajzi számmal ellátott csónakkal lehet közlekedni, horgászni.
b./ Jetsky és vízibicikli használata ugyan csak tilos.

IV. A holtág és környezetének használata során követendő magatartásformák:
A holtág és környezetének használata során minden résztvevőnek arra kell törekedni, hogy a különböző tevékenységek szerves összhangban legyenek egymással, azok egymás zavarása nélkül valósulhassanak meg. Ebben meghatározó szerepe van annak, hogy a holtág elsősorban HORGÁSZVÍZ, másodsorban üdülő, pihenő övezet.
Néhány kiemelt kérdéscsoport:
1./ Fürdés: A holtágon kijelölt fürdőhely nincs! Fürdeni kizárólag saját felelősségre lehet. Célszerű ezt a stégek közelébe tenni, vagy hosszanti úszás során a holtág közép vonalában úgy, hogy a horgászatott ne zavarják. A saját felelősségre végzett fürdés során a nádasokat kerülni kell. A nádfalba bemenni tilos megközelíteni max. 2 méterre lehet. A nád a halak fő élettere azt védeni és óvni kell mindennemű károsodástól. A telektulajdonosoknak célszerű minden télen levágni és a jégről eltávolítani. Amennyiben a nádat a jégen égetik el, az égésmaradványokat a jégről el kell távolítani.
2./ Közlekedő utak használata: szigorúan a KRESZ előírásainak betartásával, különös tekintettel az elrendelt és táblákkal is jelzett sebességkorlátozásokra.

V. Általános tenni és tudnivalók a Sóczózugban kerttel és hétvégi házzal rendelkezők részére:
1./A vízbérleti díj szúnyoggyérítés, vízminőség javításra és a rendszeres vízpótlás megállapított éves költsége minden telektulajdonost terhel. Az éves közös költség meghatározása az Elnökség hatáskörébe tartozik.
2./Gazírtás: Minden kerttulajdonosnak gondoskodni kell a káros gazok folyamatos irtásáról. Különösen fontos ez a nyári időszakban, mikor az egészségre káros pollenek túlburjánzásban vannak. Az elhanyagolt kert nem csak csúnya látvány, hanem káros sok ember egészségére és önkormányzati büntetést is maga után vonhat.
3./Útjavítással kapcsolatos szervezési munkát az Egyesület felvállalja.
4./ A holtágat és az Egyesületet érő közérdekű témákról a kihelyezett hirdetőtáblákon adunk folyamatos tájékoztatást.

 

Gyomaendrőd, 2007. 02.17.

Egyesület vezetősége