Házirend Alapszabály

Soczózugi Környezetvédelmi
és Horgász Egyesület

Házirend
Alapszabály 3 sz. melléklete
2007.02.17 sz. közgyűlési határozat

A házirend célja:
A házirend az egyesület működési területén horgászok, üdülők és pihenni vágyók kultúrált pihenési feltételeit hívatott elősegíteni. Ezzel együtt megteremteni a szankcionálás lehetőségeit azokkal szemben, akik kirívó magatartásukkal a társadalmi együttélés elemi szabályait semmibe véve zavarják a többség nyugalmát.
A házirend nem kívánja korlátozni a családi, baráti és egyéb összejöveteleket, ha azok nem sértik a közvetlen környezetük nyugalmát.

A célok elérése érdekében:
A nyugodt horgászati lehetőségek biztosítása érdekében 19.00 órától 09.00 óráig a strandolást, a vízparti zeneszolgáltatást, a robbanómotoros fűnyírást kérjük mellőzni.
Mindenki részéről kötelezően kérjük figyelembe venni, hogy 22.00 óra után ne zavarják egymás nyugalmát!
A nyaralók nyugodt pihenésének elősegítése érdekében 9.00 és 19.00 óra között a horgászok kötelesek tűrni a nem horgászok mindazon tevékenységét, amely megfelel az általános viselkedési normáknak.
Az egyesületi tagok és telektulajdonosok számára a házirend megismerése kötelező. Az abban foglaltakat vendégeikkel ismertessék meg. A napi és heti jegyet váltó vendégek számára a házirend és a horgászrend a jegyváltás helyszínén kerül átadásra. A házirend betartása mindenki számára kötelező. A telek tulajdonosa felelőséggel tartozik vendégei viselkedéséért, - azok egyéni felelőssége mellett – távolléte nem mentesíti függetlenül attól hogy tagja –e az egyesületnek vagy sem.

A házirend megsértőivel szembeni eljárás rendje:
A házirend megsértésével kapcsolatos panaszt a sérelmezőnek 3 napon belül az egyesület vezetése felé írásban jelezni szükséges. A bejelentést az egyesület fegyelmi bizottsága 30 napon belül kivizsgálja, és az egyesület elnökségét írásban tájékoztatja. Határozatát az elnökség soron következő ülésén hozza meg. A nem egyesületi tag telektulajdonos telkén elkövetett fegyelemsértés esetén az elnökség hatósági feljelentést kezdeményez. A horgász jegyet váltó fegyelemsértés esetén – automatikusan abban az évben kizárja magát a további jegyváltás lehetőségétől.

 

Gyomaendrőd, 2007.02.17.

Elnökség nevében